Certyfikaty na znak bezpieczeństwa

Opracowując wyroby dla przemysłu górniczego zawsze stawialiśmy na ich jakość. Kierowaliśmy się zasadą, że wysokiej klasy wyrób spełni oczekiwania Klienta i zachęci do wspólnej współpracy. Każdy z oferowanych wyrobów poddawaliśmy ocenie przez jednostki upoważnione do dopuszczenia wyrobu do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych uzyskując pozytywną opinię. W pierwszych latach działalności wyroby nasze uzyskiwały dopuszczenia wydawane przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Obecnie, w związku ze zmianami przepisów prawnych, wyroby nasze poddajemy certyfikacji na znak bezpieczeństwa w GIG Katowice.

Oferowane wyroby uzyskały certyfikaty wydane przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa SA     w Katowicach uprawniające do oznaczania znakiem bezpieczeństwa oraz pozytywną opinię - atest higieniczny wydany przez PZH  w Warszawie

 

Aktualno?ci

 

2018 - Uzyskanie pozytywnej opinii - atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie dla produkowanych przez naszą firmę wyrobów

2017 - Aktualizacja certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych wyrobów wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

2011 - Uruchomienie produkcji nowego wyrobu przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do pakowania i zabezpieczenia ładunków transportowanych
na paletach oraz pojedynczych towarów

09.2009 - Zakończyliśmy budowę nowego obiektu
i rozpoczęliśmy działalność w WSSE

 

 

  

OPALEX sp. z o.o.Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000011235, REGON 005835169, NIP 886-000-35-39
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 50 000,00 zł, Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Wałbrzychu 74 1090 2271 0000 0005 8400 2481.