Kariera w Opalex

    Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w miłym i operatywnym zespole. Pracownikom zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szereg szkoleń zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, stwarzając tym samym szansę rozwoju osobistego i Firmy oraz czerpanie satysfakcji z wykonywanej pracy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszej Firmie prosimy o przesłanie swoich ofert w formie elekronicznej (CV, list motywacyjny i zdjęcie) na adres e-mail: opalex@opalex.pl.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli wraz z podpisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)".

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy sie wyłącznie z wybranymi osobami.

Aktualno?ci

 

2018 - Uzyskanie pozytywnej opinii - atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie dla produkowanych przez naszą firmę wyrobów

2017 - Aktualizacja certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych wyrobów wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

2011 - Uruchomienie produkcji nowego wyrobu przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do pakowania i zabezpieczenia ładunków transportowanych
na paletach oraz pojedynczych towarów

09.2009 - Zakończyliśmy budowę nowego obiektu
i rozpoczęliśmy działalność w WSSE

 

 

  

OPALEX sp. z o.o.Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000011235, REGON 005835169, NIP 886-000-35-39
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 50 000,00 zł, Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Wałbrzychu 74 1090 2271 0000 0005 8400 2481.