Jakość w Opalex

Dążymy do produkcji wyrobów najwyższej jakości ukierunkowanych na spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów. Obecnie dla wszystkich oferowanych przez nas wyrobów posiadamy wdrożone i bieżąco aktualizowane certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B".

Kontrola jakości obejmuje:

• dobór surowców pod kątem wymagań warunków technicznych wykonania
• monitorowanie ustalonego procesu produkcyjnego
• badania kontrolne we własnych laboratoriach wyposażonych w wzorcowane przyrządy pomiarowe i w określonych warunkach klimatycznych
• końcowa ocena jakości wyrobu
• okresowe badania kontrolne w jednostkach akredytowanych
• bieżący przegląd uwarunkowań prawnych dotyczących wymagań dla gotowego wyrobu.

Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dążeniach do ciągłego doskonalenia oferowanych przez nas wyrobów oraz zwiększenia zadowolenia naszych Klientów przygotowujemy się do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z miedzynarodowymi normami serii PN EN ISO 9001:2001.

Aktualno?ci

 

2018 - Uzyskanie pozytywnej opinii - atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie dla produkowanych przez naszą firmę wyrobów

2017 - Aktualizacja certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych wyrobów wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

2011 - Uruchomienie produkcji nowego wyrobu przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do pakowania i zabezpieczenia ładunków transportowanych
na paletach oraz pojedynczych towarów

09.2009 - Zakończyliśmy budowę nowego obiektu
i rozpoczęliśmy działalność w WSSE

 

 

  

OPALEX sp. z o.o.Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000011235, REGON 005835169, NIP 886-000-35-39
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 50 000,00 zł, Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Wałbrzychu 74 1090 2271 0000 0005 8400 2481.