Aktualności

Pomyślności w Nowym Roku

 

2018 - Uzyskanie pozytywnej opinii - atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie dla produkowanych przez naszą firmę wyrobów

2017 - Aktualizacja certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych wyrobów wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

2011 - Uruchomienie produkcji nowego wyrobu przeznaczonego do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu
i/lub pyłu węglowego do pakowania i zabezpieczenia ładunków transportowanych
na paletach oraz pojedynczych towarów

09.2009 - Zakończyliśmy budowę nowego obiektu i rozpoczęliśmy działalność w WSSE

 

 

 

 

 

Kontakt z nami

Siedziba spółki
OPALEX sp. z o.o. 
ul. M. Jachimowicza 6a 
58-306 Wałbrzych

Telefon: +48 (74) 841 79 67
Faks: +48 (74) 841 79 89 
email: opalex@opalex.pl
www: www.opalex.pl

Magazyn główny
ul.Pokoju 17
40-859 Katowice
Telefon: +48 (32) 733-10-95

 

OPALEX sp. z o.o.Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000011235, REGON 005835169, NIP 886-000-35-39
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 50 000,00 zł, Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Wałbrzychu 74 1090 2271 0000 0005 8400 2481.