O firmie

             Działamy na rynku od 1991 roku. Swoją działalność związaliśmy z przemysłem górniczym. Zajmujemy się kompleksowo produkcją tkanin i folii technicznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego oraz innowacyjnych technologii otrzymujemy wyroby wysokiej jakości spełniające specyficzne wymagania przemysłu, z którym współpracujemy. Prowadzimy ciągłą produkcję wyrobów w dwóch zakładach w Wałbrzychu i we Frydrychowie. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych Klientów dążymy do ciągłego doskonalenia naszych wyrobów oraz wprowadzania nowatorskich rozwiązań technologicznych.

W 2009 roku  uruchomiliśmy  nowy zakład produkcyjny na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aktualno?ci

 

2018 - Uzyskanie pozytywnej opinii - atest higieniczny wydany przez PZH w Warszawie dla produkowanych przez naszą firmę wyrobów

2017 - Aktualizacja certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych wyrobów wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 

2011 - Uruchomienie produkcji nowego wyrobu przeznaczonego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do pakowania i zabezpieczenia ładunków transportowanych
na paletach oraz pojedynczych towarów

09.2009 - Zakończyliśmy budowę nowego obiektu
i rozpoczęliśmy działalność w WSSE

 

 

  

OPALEX sp. z o.o.Oznaczenie sądu rejestrowego: Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000011235, REGON 005835169, NIP 886-000-35-39
Wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 50 000,00 zł, Konto: Bank Zachodni WBK SA I Oddział w Wałbrzychu 74 1090 2271 0000 0005 8400 2481.